Bemiddeling, een alternatieve en constructieve vorm van conflictoplossing


Samenwerken is zeker geen evidentie. Alle mensen zijn verschillend, hebben eigen doelstellingen en ook bedrijven hebben hun eigen cultuur, mentaliteit.
Conflicten laten aanmodderen is zelden of nooit een goede oplossing. Het leidt ongetwijfeld tot escalatie.
Na verloop van tijd blijft geen andere oplossing dan de
arbeidsovereenkomst te verbreken, een pijnlijke maatregel die geenszins het oorspronkelijke en aangewakkerde conflict doet uitdoven.

Naar een duurzame oplossing:


Sociale bemiddeling biedt een
alternatief aan partijen die het oneens zijn maar bereid kunnen gevonden worden om tot een respectvolle dialoog te komen. Het is gericht op het bereiken van een overeenkomst die voor alle partijen aanvaardbaar is. De partijen engageren zich om samen te werken aan een oplossing terwijl ze de bemiddelaar het mandaat geven om hen hierbij op een neutrale wijze te begeleiden.

Bemiddeling is gebaseerd op:

De rol van de bemiddelaar is gericht op onderhandelingen en communicatie met de deelnemers.
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijwilligheid
  • Vertrouwelijkheid

Voordelen bemiddeling:


  • Geen formele procedure maar het resultaat is wel bindend
  • Gericht op een toekomstige pacificatie
  • Ondersteund door een onafhankelijke derde (de bemiddelaar)
  • Promoot de door de partijen gekozen oplossing
  • Hanteert de gelijkwaardigheid van alle partijen
  • Gaat uit van een vrijwillige deelname

Marc Calders is erkend als Bemiddelaar op Sociaal Gebied volgens wetsartikel 1727 § 6, arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen (https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar)